Izolace suterénních stropů

Pokud při rekonstrukci není možné realizovat zateplení podlahy, provede se izolace sklepního stropu. Prostřednictvím izolace sklepního stropu bude celý strop, takže i podlaha místnosti nacházející se nad ním, v teplé zóně.

puren za tímto účelem nabízí různé izolační prvky.