Průmysl

Neomezeně všestranný: Puren bloky, desky a přířezky - základ pro individuální řešení Vašich problémů

Je jedno zda se jedná o konstrukci automobilů, kontejnerů, dílců, bloky pro formování, jednotlivé segmenty, modelářství nebo o speciální konstrukce: polyuretanové konstrukční tvrzené pěny od firmy Puren se ve světě osvědčily jako vysoce účinná izolace.

U výrobků Puren je možné i spe-ciální použití při dlouhodobém teplotním zatížení od  -196° C (např. izolace přepravních nádrží na zkapalněný plyn) do  +200° C (např. izolace potrubního vedení shorkou párou), dále se produkty Puren vyznačují vysokou pevností v tlaku až do 0,5 MPa.

Na naší moderní lince s nepřetržitým provozem na výrobu bloků z PUR-pěny se vyrábí bloky až do délky 5-ti metrů v surových hustotách od 30 do 300 kg/m3. Bloky mohou být dodávány jako surovina nebo na přání zákazníka opracovány pomocí CNC stroje.

Také v oblasti recyklace PUR-hmot patří firma Puren k vedoucím podnikům a nabízí "Purenit“ jako konstrukční stavební materiál s všestranným využitím.

Další informace Vám rádi sdělíme na vyžádání.