02/06/15 09:37

Připravujeme semináře organizované Cechem strechárov SK v r.2015. CECHOVÉ DNI 2015 - 10+11 a 24+25 Feb.

12. ročník odborných seminárov o strechách Téma: Faktory a vplyvy ovplyvňujúce pohodu bývania v podstrešných priestoroch. Zákazník chce strechu, kde mu v lete nebude teplo a v zime zima. Ukážeme Vám ako ju navrhnúť a zrealizovať.

Termíny:

10. február 2015 - utorok Košice Hotel CENTRUM

11. február 2015 - streda Trenčín Hotel MAGNUS

24. február 2015 - utorok Banská Bystrica Hotel LUX

25. február 2015 - streda Bratislava Hotel MEDIUM

Cechové dni sú určené pre realizačné firmy, projektantov, autorizovaných inžinierov a architektov, investorov, správcov objektov, vlastníkov budov, stavebné úrady, pracovníkov správy bytového fondu, pedagógov odborných škôl, resp. celú stavebnú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o trendoch pri realizácii striech v súčasnosti. Účastníkom CD 2015 bude odovzdané Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára.

CECH STRECHÁROV SLOVENSKA:

cechstrecharov@cechstrecharov.sk, www.cechstrecharov.sk